how to make free website

MILJÖ

ETT MILJÖVÄNLIGT TRYCKERI
Omsorg om miljön är en mycket viktig del i vårt företag och vi vill alltid jobba med miljön i centrum så långt det är möjligt vid varje beslut som tas. De lagar och krav som är tillämpliga på verksamheten skall uppfyllas och vi vill ständigt förbättra vårt miljöarbete i verksamheten.
I princip alla de papperssorter vi använder oss utav är miljömärkta, antingen med Svanen, EU ecolabel eller FSC. Vi ska i så stor utsträckning som möjligt använda oss av miljömärkt papper och återvinna allt pappersavfall.

Vi använder inga kemikalier och samtliga av våra tryckprocesser är miljövänliga. Vi samarbetar med Canon och HP som är de två högst rankade maskinleverantörerna inom vår bransch på listan Best Global Green Brands. Båda dessa har tydliga miljöpolicys.
Allt vi gör och producerar ska ha minsta möjliga miljöpåverkan.

Address

Radiatorvägen 15, 
702 27 Örebro 


Kontakt

Email: info@smarttryck.se
Phone: +46 (010) 550 00 55
Mobile: +46 (76) 176 00 99

Öppettider  

Måndag — Fredag
8:30 — 17:30